ถ้าคุณกำลังมองหา กระเป๋าสตางค์ แบบแมนๆ

สิ่งที่คุณต้องมองหาในกระเป๋าสตางค์ผู้ชาย

คุณอาจได้รับตื่นเต้นกับความคิดของการซื้อกระเป๋าผู้ชายคนนั้นเพราะพวกเขามองมากทันสมัย​​และน่าประทับใจ ผู้คนจำนวนมากชอบที่จะดำเนินการให้พวกเขาไปทุกขณะที่คนอื่นอาจจะดำเนินการให้ในโอกาสพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่คุณต้องการให้พวกเขาด้านล่างที่กล่าวถึงเป็นบางจุดที่จะต้องเก็บไว้ในใจก่อนที่จะเลือกใด ๆ ของกระเป๋าสตางค์ผู้ชาย: Continue reading

A Unique Experience – Study in Canada

Featured

 

There is no doubt that to study abroad, gives you an excellent opportunity to learn various vital things which are very helpful in your career building. Today, Canada has also earned a good name in providing quality education and safe healthy environment to its students. That is why more than 1, 30,000 international students enroll every year in reputed Canadian Universities. Canada gives utmost importance to education and has developed first rate education system with high standards. It is an ideal education destination and gives students a unique experience of education and its versatile arts and culture. Canada spends more on Education as compared to Organization for Economics and Co-operation and Development (OECD) average and is ranked at the highest in G-8 countries.

To study in Canada for higher education is very cost effective and its Universities offer world class education. These Universities are affordable as compared to other Universities of the world such as US, New-Zealand and UK where cost of education and living are very high. According to a survey in 2006 by the Association of Commonwealth Universities, “Canada offered the lowest tuition fees for foreign students as compared to UK and Australia”.

The low intensity of crimes and peaceful safe environment of the country also lures lots of international students towards Canadian Universities. Canada has 92 Universities and 175 community colleges and University degrees have three levels- Bachelors, Masters and Doctoral.

A Bachelor degree in Canada compromises for full time three or four years depending upon the nature of program you are doing (regular or specialized). On the other hand, Masters Degree consists of two years of study for which honors degree is imperative. For Doctoral program in Canadian University you require minimum three to four or sometimes five years of extensive research and study. It includes PhD and doctoral degree in Music (DMus) and law (LLD) can also be obtained from the Universities.

You could also find many diploma and certification program in Canadian Universities where the time duration is generally 1 to 2 years. Besides the regular academic degree of Management and Engineering, you could also obtain professional degree in various fields such as medicine, pharmacy, Law, nursing and dentistry, education and social work. Some of the Canadian universities are regarded world wide and the degree and diploma obtained from these Canadian Universities are recognized globally and promise you bright future. After the completion of studies you could also find great job offers in Canada itself. Students who have Canadian Degree or Diploma are eligible to work for up to one year. International students require a work permit to work on-campus.

For international students willing to study in Canada are required to get a study permit from Citizenship and Immigration Canada. You could also find scholarship programs being run by the Canadian Universities. Students who are not able to afford the expense of education can opt for these programs by securing at least 90% to 95% of marks in the merit. However, one of the basic exams that every international student has to undergo is TOEFL (Test of English as Foreign Language) It is mandatory for the students whose mother tongue is not English. The score of TOEFL matters a lot in deciding your fate for the admission in the topnotch Universities of Canada.

The top eight Universities of Canada are listed below-

– The University of British Columbia
– University of Alberta
– Trinity Western University
– York University
– University of Victoria
– University of Toronto
– Trent University
– King’s University College
Article Source: http://EzineArticles.com/5088340

Canadian Universities

FEATURED

For students looking to study abroad, Canada can be an interesting place to study. The country itself is vast, with many beautiful and historic cities, as well as an extremely diverse and multicultural population which makes it an attractive and easy place for international students to consider. On top of all that, Canada is home to an amazing array of world-class universities in many different fields. If you’re thinking about studying in an exciting new country, Canada may just be at the top of your list.

What universities do they have in Canada?

Canada is home to quite a few reputable universities, depending on what field of study you’re thinking about going in to. Students looking for a good engineering university might consider Queens or McMaster, both highly regarded for their engineering programs. Budding computer science majors might want to look into the University of Waterloo or the University of Toronto, 2 top notch schools with excellent computer science programs. For those business majors, try taking a look at York University, which has an excellent reputation for its business program. Canada is also home to the world famous McGill University, one of the top medical universities in the world, located in beautiful Montreal.

How can I find out more?

If you’re looking for a university in Canada, there are many things you must consider, such as location, cost of living, and what program you’re thinking of taking. Many universities are known for a few programs, so it’s best to apply to one that is strongly suited to your field of choice. Before applying, visit the university, and take a look at their websites to find out more about them. You can also pick up a copy of MacLean’s magazine, a popular Canadian magazine which releases university rankings every year, based on faculty, programs, and overall score.

Article Source: http://EzineArticles.com/4795798

Study in Canada?

FEATURED

International student enrollment is on the rise at almost all Universities in North America. Students are wanting to study in Canada and the US because their Universities are constantly ranking amongst the best Universities and Colleges in the world.

Canadian University enrollment for international undergraduate and graduate students is rising for several reasons:

 • Tuition fees and costs of living in Canada are amongst the lowest in the world
 • Off-campus employment is plentiful and earns students valuable experience and money they could likely get nowhere else
 • Canada already has large populations of people of all ethnic backgrounds so students are never completely alone
 • Canada is very accepting of all people, providing opportunities they’d find nowhere else in the world
 • Student Visa applications and approvals are much more efficient than many other countries

What You Need To Study In Canada – The Basics

Choosing Your School: Canada has a wide variety of Universities and Colleges you can choose from. For many students, tuition fees are a primary influence on which school they choose. For others, location and climate may be the primary factors. Lastly, reputation and prestige are often the main criteria students use to narrow down their school choices.

Canadian Universities will offer very similar varieties of courses and degree programs. Since all Universities and Colleges in Canada are accredited by the same committees, you can rest assured that there is no extreme difference in the level of training you will receive from one school compared to another. Some Universities have more private funding than others which affects the amount and prestige of individual research projects throughout the various fields of study. However, the academic side of each University receives comparable funding and thus, the quality of instruction and training does not vary by much throughout the Universities in Canada.

Applying to Your School of Choice: Once you’ve chosen the school you wish to study in, be sure to check their list of important dates for application deadlines. Most Universities offer online applications however some require a hard-copy application to be sent in along with any required documents. Be sure to submit your application and documents taking into account any time your application package may take in the mail or via courier to get to your school. It is often a good idea to apply to 2 or more schools just in case enrollment limits are reached at your first-choice school. Once this is complete, you may wish to begin gathering the documents listed in the following section. While acceptance is a primary requirement for applying to study in Canada, the other required documents can be gathered and prepared ahead of time. Once your letter of acceptance arrives you only need to make a copy and package it in with the rest of your documents for submission.

Language Tests: You may be asked to demonstrate your proficiency in English or French (if studying in Quebec) by writing a Language Proficiency Test. Your University application will contain information on where and how you can perform this exam.

Study Permits: To study in Canada, you may need the proper permits. Not all students require these documents however so check with your country’s Visa office for exact requirements. In order to apply for a study permit, you need the following:

 • Letter of Acceptance from a University, College, or other accredited educational institution
 • Proof of Identity document(s) – valid passport or travel document for you and each family member accompanying you
 • Proof of financial support – proof of a Canadian bank account in your name, bank statements for the past 4 months, a letter from the institution providing your financial support, proof of payment of tuition fees
 • Letter of Explanation – if you are applying for a short-term course and wish to continue studies after that, or if you will be working in between academic programs, you will need to submit a letter explaining your circumstances

Be sure to check the processing times for Student Permit applications on the Canadian Government website. Submit your application early and with plenty of time to spare before your academic program begins.

Temporary Resident Visa: Some students may need a Temporary Resident Visa in order to study in Canada depending on their country of origin. If you are applying for a Study Permit you can also apply for this Visa simultaneously without paying another application fee. If however you do not need a Study Permit but do need a Temporary Resident Visa there will be an application fee. In most countries there will be a Visa office where all of these forms and applications can be filled out as well as fees paid.

Arriving in Canada: Once you’ve received your official documents you are allowed to enter Canada. You may be asked to show some of your required documents so be sure to keep the following documents on your person at all times and do not leave them in your checked baggage:

 • Passport
 • Study Permit
 • Temporary Resident Visa
 • Letter of Introduction from the Visa office
 • Letter of Acceptance from your school
 • Disclosure of finances
 • Letters of Reference or any other documents recommended by the Visa office you applied through

Health Insurance: Health Insurance is required by law and is not provided for International students by the Government of Canada. Contact the school you will be attending for more information on Health Insurance options as they vary by Province.

Extending Your Stay: If at any time you wish to extend your permits to remain in Canada beyond their expiration dates, be sure to apply as early as possible. You should apply for renewal at least 30 days before the expiration of your permits. You can extend your permits while still in Canada but you may not extend them beyond the expiration date of your passport.

Enjoy Your Time in Canada! I’ve met many students from all parts of the world and they’re always excellent students and very friendly. The only complaint you hear is often about the weather but even Canadians will complain about that! You will often find large populations of students from your home country or native language so you will always have people there to make your transition easier. I think you will find Canadians to be amongst the friendliest people in the world and our Universities and Colleges to be very professional and efficient. Enjoy your stay and happy studying!
Article Source: http://EzineArticles.com/4688679