Categories
ข่าวทั่วไป

ทุนเรียน ป ตรี แคนาดา

ทุนปริญญาตรี

Humber College International Entrance Scholarships
มหาวิทยาลัย Humber มอบทุนการศึกษากึ่งหนึ่งให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายนและมกราคมในแต่ละปี ถ้านักศึกษามีเกรดตอนมัธยม 3.75 ขึ้นไปและมีผล IELTS 6.5 ขึ้นไปจะได้รับทุนค่าเทอมจำนวน CAD $2,000 ของปีแรกในการเรียน ทุนนี้เป็นแบบมาก่อนได้ก่อน

Lester B. Pearson International Scholarships
ทุนการศึกษา Lester B. Pearson International เป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Toronto ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำ โดยทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงดูแลเรื่องที่พักทั้ง 4 ปี ตัวทุนไม่จำกัดสาขาการเรียนด้วยนะ โดยทุนนี้จะมีประมาณ 37 ทุนต่อปี อ่านข้อมูลทุนเต็มๆ ได้ที่

Categories
ข่าวทั่วไป

เรียนต่อ ในแคนาดา ในฐานะนักเรียนนานาชาติ

สมัครเรียนต่อ ในแคนาดา ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ยื่นวีซ่านักเรียน และหางานทำให้ระหว่างเรียนต่อ แคนาดา

การเตรียมตัวเรียนต่อในแคนาดา
– จดรายชื่อสถาบันในแคนาดาที่รับนักศึกษาต่างชาติ
– เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครเรียนต่อในฐานะนักเรียนต่างชาติ
– เรียนสาขาที่สนใจและเลือกสถาบันที่จะสมัครเรียน
– แต่ละเขตของแคนาดามีระบบการศึกษาที่บริหารแยกต่างหากจากกัน
– ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนต่อ การต่อวีซ่าในแคนาดา ประกันสุขภาพ และค่าเช่าที่พัก

การขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อ ในแคนาดา
– การเรียนต่อในแคนาดาในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า
– การเรียนในระดับปฐมศึกษาหรือต่ำกว่าไม่ต้องขอวีซ่า
– นอกเหนือจากนี้ให้ทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางมาเรียนต่อ ที่แคนาดา
สนใจติดต่อได้ 24 ชม.

Categories
ข่าวทั่วไป

อยากเรียนต่อ แคนาดา


เธอรู้รึเปล่า? 95% ของนักเรียนต่างชาติแนะนำประเทศแคนาดาให้เป็นจุดหมายการศึกษา! นักเรียนต่างชาติจำนวนมากมาที่แคนาดาเพื่อรับโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนของประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกด้วยอุตสาหกรรมการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจวิศวกรรมการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีและอีกมากมาย! นอกเหนือจากคุณภาพของการศึกษาแคนาดายังเป็นสนามเด็กเล่นของวัฒนธรรมหลากหลายกับสถาบันการเรียนรู้ของแคนาดาไม่เพียง แต่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ยังเฉลิมฉลองด้วย! ประสบการณ์ของนักเรียนในแคนาดาไม่ว่าจะเป็นนานาชาติหรือไม่ก็ตามมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชื่นชมในวัฒนธรรมอื่น ๆ การเรียนในแคนาดายังเป็นการปูทางให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้บรรลุการย้ายถิ่นฐานถาวรของแคนาดา! หลังจากสำเร็จการศึกษาในแคนาดาแล้วชาวต่างชาติสามารถมีสิทธิ์ได้รับเส้นทางการเข้าเมืองจำนวนมากรวมถึงใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษาโปรแกรมผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำจังหวัดแม้กระทั่งสถานภาพการพำนักถาวรที่มีการติดตามอย่างรวดเร็ว ทุกคนที่จริงจังเกี่ยวกับการเข้าเมืองในแคนาดาควรพิจารณา