Categories
ข่าวทั่วไป

อยากเรียนต่อ แคนาดา


เธอรู้รึเปล่า? 95% ของนักเรียนต่างชาติแนะนำประเทศแคนาดาให้เป็นจุดหมายการศึกษา! นักเรียนต่างชาติจำนวนมากมาที่แคนาดาเพื่อรับโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนของประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกด้วยอุตสาหกรรมการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจวิศวกรรมการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีและอีกมากมาย! นอกเหนือจากคุณภาพของการศึกษาแคนาดายังเป็นสนามเด็กเล่นของวัฒนธรรมหลากหลายกับสถาบันการเรียนรู้ของแคนาดาไม่เพียง แต่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ยังเฉลิมฉลองด้วย! ประสบการณ์ของนักเรียนในแคนาดาไม่ว่าจะเป็นนานาชาติหรือไม่ก็ตามมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชื่นชมในวัฒนธรรมอื่น ๆ การเรียนในแคนาดายังเป็นการปูทางให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้บรรลุการย้ายถิ่นฐานถาวรของแคนาดา! หลังจากสำเร็จการศึกษาในแคนาดาแล้วชาวต่างชาติสามารถมีสิทธิ์ได้รับเส้นทางการเข้าเมืองจำนวนมากรวมถึงใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษาโปรแกรมผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำจังหวัดแม้กระทั่งสถานภาพการพำนักถาวรที่มีการติดตามอย่างรวดเร็ว ทุกคนที่จริงจังเกี่ยวกับการเข้าเมืองในแคนาดาควรพิจารณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *